Δείτε τι καινούργιο, μόλις έφτασε...

Strategikon

Strategikon Wargaming Club of Athens: In 2000, Strategikon Wargaming Club of Athens was founded when a group of individuals decided to turn their shared interests into an official Gaming Club. After a couple of quick meetings, we were on our way to creating something extraordinary. With time, we’ve grown into a more serious and mature organization, allowing us to take our interests to new levels. When you decide to join us, you too will gain access to various events and, more importantly, to a community of people who are just as passionate as you are. 

Ιστοσελίδα Συλλόγου: Website –  Σελίδα Συλλόγου στο Facebook

Strategikon Wargaming Club of Athens: Αγαθίου & Εμμανουήλ Χρυσολωρά 114 73, Αθήνα

Βρείτε τις καλύτερες τιμές, που αλλού?