Κεντρική / Δωρεά

Δωρεά

SliderRoyal-Donate

Στηρίξτε την προσπάθεια του Επιτραπαίζουμε κάνοντας δωρεά, με ασφαλή τρόπο μέσω Paypal. To Epitrapaizoume.gr χρειάζεται τη βοήθεια σας για να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα και για να καταφέρει να συνεχίσει να προσφέρει Video Παρουσιάσεις, Νέα, Ειδήσεις, Reviews, Photos και Ενημερωτικό Υλικό για τον αγαπημένο μας χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών!!! Όποιο και αν είναι το ποσό που μπορείτε να διαθέσετε για τη σελίδα είναι σημαντικό, χρήσιμο και απαραίτητο. Η Δωρεά σας θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα του Epitrapaizoume.gr και θα μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που όλοι αγαπάμε!!! Μπορείτε να στείλετε το ποσό που επιθυμείτε μέσω PayPal με ασφαλή τρόπο, στο epitrapaizoume.gr@gmail.com ακόμα και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Paypal. To Paypal είναι ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς χρημάτων online, διαβάστε περισσότερα εδώ: Paypal και εδώ: Paypal on Wikipedia.

>>>>> 1 € <<<<< 
>>>>> 2 € <<<<< 
>>>>> 3 € <<<<< 
>>>>> 5 € <<<<< 
>>>>> 10 € <<<<< 
>>>>> 15 € <<<<< 
>>>>> 20 € <<<<< 
>>>>> 30 € <<<<< 
>>>>> 50 € <<<<< 
>>>> 100 € <<<<< 
>>>> 150 € <<<<< 
>Eπιλέξτε Eσείς< 
Epitrapaizoume-Donate3b

Support our cause by making a donation via PayPal to Epitrapaizoume.gr. Paypal is the most secure way to donate money safely and without hustle. Epitrapaizoume.gr needs your help in order to cover its functional expenses and thus continue to offer Video Presentations, News, Reviews, Photos and other useful information regarding our beloved games!!! Any amount of money that you can spare for this page is important, useful and extremely essential. Your Donation will ensure that we will be able to continue our contribution to the Boardgaming World and keep doing what we all love!!! Even if you don’t own a PayPal account you can still send the sum that you wish to donate, via PayPal to epitrapaizoume.gr@gmail.com PayPal is a secure way to transport money online. Read more here: Paypal or Paypal on Wikipedia.

SliderRoyal-Donate2